EvanjelickýZjavenie16,5

Zjavenie 16:5

Nato som počul volať an­jela vôd: Spravod­livý si, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak roz­súdil;


Verš v kontexte

4 Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv. 5 Nato som počul volať an­jela vôd: Spravod­livý si, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak roz­súdil; 6 lebo vy­lievali krv svätých a prorokov, pre­to si im dal piť krv; za­slúžili si to!

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A počul som an­jela vôd, ktorý hovoril: Spraved­livý si, ó, Pane, ktorý si a ktorý si bol, ten svätý, že si to usúdil;

Evanjelický

5 Nato som počul volať an­jela vôd: Spravod­livý si, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak roz­súdil;

Ekumenický

5 A počul som volať an­jela vôd: Spravod­livý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak roz­súdil,

Bible21

5 A slyšel jsem an­dě­la vod, jak říká: „Jsi sprave­dlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usou­dil!