EvanjelickýZjavenie16,14

Zjavenie 16:14

lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia znamenia, vy­chádzajú na kráľov celého sveta, aby ich zhromaždili do boja na veľký deň všev­lád­neho Boha.


Verš v kontexte

13 Nato som videl troch nečis­tých duchov ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, i z tlamy šel­my, i z úst falošného proroka, 14 lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia znamenia, vy­chádzajú na kráľov celého sveta, aby ich zhromaždili do boja na veľký deň všev­lád­neho Boha. 15 Aj­hľa, pri­chádzam ako zlodej! Blaho­slavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil na­hý a nebola zjav­ná jeho han­ba!

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vy­chádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich shromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha.

Evanjelický

14 lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia znamenia, vy­chádzajú na kráľov celého sveta, aby ich zhromaždili do boja na veľký deň všev­lád­neho Boha.

Ekumenický

14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vy­chádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha.

Bible21

14 Jsou to du­chové dé­monů, kteří ko­nají divy a vy­cházejí ke králům země a ce­lého svě­ta, aby je shro­máž­di­li k bitvě toho ve­likého dne Vše­mo­hou­cího Bo­ha.