EvanjelickýZjavenie13,18

Zjavenie 13:18

V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.


Verš v kontexte

16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena. 18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Evanjelický

18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

Ekumenický

18 V tomto je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­tošesťdesiatšesť.

Bible21

18 Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.