EvanjelickýZjavenie1,9

Zjavenie 1:9

Ja, Ján, váš brat a účast­ník súženia a kráľov­stva i tr­pez­livos­ti, bol som na os­trove Pat­mos pre slovo Božie a pre svedec­tvo Ježišovo.


Verš v kontexte

8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny. 9 Ja, Ján, váš brat a účast­ník súženia a kráľov­stva i tr­pez­livos­ti, bol som na os­trove Pat­mos pre slovo Božie a pre svedec­tvo Ježišovo. 10 V deň Pánov som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas trúby:

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ja Ján, i váš brat i spolu­účast­ník v súžení i v kráľov­stve i v tr­pez­livos­ti Ježiša Kris­ta, bol som na os­trove, ktorý sa volá Pat­mos, pre slovo Božie a pre svedoc­tvo Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

9 Ja, Ján, váš brat a účast­ník súženia a kráľov­stva i tr­pez­livos­ti, bol som na os­trove Pat­mos pre slovo Božie a pre svedec­tvo Ježišovo.

Ekumenický

9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľov­stve a vy­trvalos­ti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedec­tvo o Ježišovi na os­trove Pat­mos.

Bible21

9 Já Jan, váš bra­tr a spo­lečník v Ježíšově soužení, králov­ství a vy­trva­losti, jsem se kvů­li Boží­mu slovu a kvů­li svě­de­ctví o Ježíši oci­tl na os­t­rově zvaném Pat­mos.