EvanjelickýZjavenie1,8

Zjavenie 1:8

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny.


Verš v kontexte

7 Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen! 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny. 9 Ja, Ján, váš brat a účast­ník súženia a kráľov­stva i tr­pez­livos­ti, bol som na os­trove Pat­mos pre slovo Božie a pre svedec­tvo Ježišovo.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci.

Evanjelický

8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny.

Ekumenický

8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

Bible21

8 „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který při­chází, ten Vše­mo­hou­cí