EvanjelickýZjavenie1,7

Zjavenie 1:7

Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen!


Verš v kontexte

6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. 7 Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen! 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň.

Evanjelický

7 Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen!

Ekumenický

7 Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme.

Bible21

7 Hle, při­chází s ob­la­kya spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna poko­lení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.