EvanjelickýZjavenie1,19

Zjavenie 1:19

Na­píš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať po­tom.


Verš v kontexte

18 a živý; bol som mŕt­vy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. 19 Na­píš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať po­tom. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kev­ných zborov, a sedem sviet­nikov je sedem cir­kev­ných zborov.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to.

Evanjelický

19 Na­píš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať po­tom.

Ekumenický

19 Na­píš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane po­tom.

Bible21

19 Za­piš te­dy, co jsi vi­děl, co se děje a co se bude dít po­tom.