EvanjelickýZjavenie1,12

Zjavenie 1:12

Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov


Verš v kontexte

11 Čo vidíš, na­píš do knihy, a pošli sied­mim cir­kev­ným zborom: do Efezu, Smyr­ny, Per­gamonu, Ty­atíry, Sárd, Filadel­fie a do La­odikey. 12 Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov 13 a upro­stred nich nie­koho podob­ného Synovi človeka, ob­lečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na pr­siach.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Evanjelický

12 Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov

Ekumenický

12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Bible21

12 Ob­rá­til jsem se te­dy, abych vi­děl ten hlas, který se mnou mlu­vil. Když jsem se ob­rá­til, spatřil jsem sedm zlatých svícnů