EvanjelickýŽidom9,3

Židom 9:3

A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých:


Verš v kontexte

2 Zriadili totiž pr­vý stánok: v ňom bol sviet­nik a stôl s po­svät­nými chleb­mi; to sa volá svätyňa. 3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých: 4 tu je zlatý kadid­lový ol­tár, truh­la zmluvy celá ob­ložená zlatom, v nej zlatá nádoba s man­nou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy;

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 A za druhou oponou bol stánok, zvaný svätyňa svätých,

Evanjelický

3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých:

Ekumenický

3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.

Bible21

3 Za opo­nou pak byla druhá část, zvaná nej­světější sva­tyně.