EvanjelickýŽidom4,9

Židom 4:9

Zo­stáva teda od­počinok ľudu Božiemu.


Verš v kontexte

8 Lebo keby ich už Józua bol do­viedol do od­počin­ku, tak by Boh nebol hovoril o inom, ne­skoršom dni. 9 Zo­stáva teda od­počinok ľudu Božiemu. 10 Lebo každý, kto vošiel do Jeho od­počin­ku, od­počinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu.

Evanjelický

9 Zo­stáva teda od­počinok ľudu Božiemu.

Ekumenický

9 A tak os­táva sobot­ný od­počinok pre Boží ľud;

Bible21

9 Pro­to tedy Boží­mu lidu na­dále zůstává svá­tek.