EvanjelickýŽidom3,5

Židom 3:5

Aj Mojžiš bol teda ver­ný v celom Jeho dome ako služob­ník na svedec­tvo o tom, čo bolo treba zves­tovať;


Verš v kontexte

4 Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda ver­ný v celom Jeho dome ako služob­ník na svedec­tvo o tom, čo bolo treba zves­tovať; 6 ale Kris­tus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pev­nú dôveru a chválu nádeje za­chovávame až do kon­ca.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Mojžiš prav­da bol ver­ný v celom jeho dome, jako služob­ník, na svedoc­tvo toho, čo malo byť hovorené:

Evanjelický

5 Aj Mojžiš bol teda ver­ný v celom Jeho dome ako služob­ník na svedec­tvo o tom, čo bolo treba zves­tovať;

Ekumenický

5 Aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome ako služob­ník, čím do­svedčil to, čo sa ne­skoršie malo hlásať.

Bible21

5 Ano, Mo­jžíš byl jako služebník věrný v ce­lém Božím do­mě, aby do­svědčil to, co mělo být řečeno pozdě­ji,