EvanjelickýŽidom3,1

Židom 3:1

Pre­to, svätí bratia a účast­níci nebes­kého po­volania, po­zoruj­te Apoštola a Veľkňaza nášho vy­znania, Ježiša,


Verš v kontexte

1 Pre­to, svätí bratia a účast­níci nebes­kého po­volania, po­zoruj­te Apoštola a Veľkňaza nášho vy­znania, Ježiša, 2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to, svätí bratia, účast­níci nebes­kého po­volania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vy­znania, na Kris­ta Ježiša,

Evanjelický

1 Pre­to, svätí bratia a účast­níci nebes­kého po­volania, po­zoruj­te Apoštola a Veľkňaza nášho vy­znania, Ježiša,

Ekumenický

1 Pre­to, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebes­kom po­volaní, po­zor­ne sa za­hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vy­znania.

Bible21

1 A pro­to, moji svatí bratři, spo­lečníci v ne­bes­kém po­vo­lání, hleď­te na apošto­la a ve­lekněze naše­ho vy­znání, Ježíše,