EvanjelickýŽidom13,8

Židom 13:8

Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky.


Verš v kontexte

7 Spomínaj­te na svojich vod­cov, ktorí vám zves­tovali slovo Božie. Po­zoruj­te, aký bol koniec ich správania, a na­podobňuj­te ich vieru. 8 Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky. 9 Nedaj­te sa za­vádzať roz­manitým a cudzím náukám. Lebo je dob­ré, keď sa srd­ce po­silňuje milosťou, a nie po­kr­mami. Tí, čo si podľa nich za­riadili život, ne­mali z toho úžitok.

späť na Židom, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky.

Evanjelický

8 Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky.

Ekumenický

8 Ježiš Kris­tus je ten is­tý včera, dnes i naveky.

Bible21

8 Ježíš Kri­stus je ten­týž vče­ra, dnes i na věky.