EvanjelickýŽidom12,4

Židom 12:4

Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu.


Verš v kontexte

3 Mys­lite na Toho, ktorý zniesol taký od­por hriešnikov proti sebe, aby ste ne­us­távali a ne­klesali na duchu. 4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu. 5 A za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám znie ako synom: Ne­pohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a ne­klesaj, keď ťa tres­tá;

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu

Evanjelický

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu.

Ekumenický

4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.

Bible21

4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve.