EvanjelickýŽidom12,16

Židom 12:16

aby ni­kto nebol smil­níkom alebo bez­božníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný po­krm predal pr­voroden­stvo.


Verš v kontexte

15 Dbaj­te, aby ni­kto ne­vypadol z milos­ti Božej; aby ne­vyrás­tol ako nejaký hor­ký koreň a ne­pôsobil trápenie a aby sa ním mnohí ne­poškvr­nili; 16 aby ni­kto nebol smil­níkom alebo bez­božníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný po­krm predal pr­voroden­stvo. 17 Veď viete, že aj keď ne­skôr chcel zdediť požeh­nanie, bol za­vr­hnutý, a hoci ho so sl­zami hľadal, nenašiel možnosť po­kánia.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo.

Evanjelický

16 aby ni­kto nebol smil­níkom alebo bez­božníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný po­krm predal pr­voroden­stvo.

Ekumenický

16 Nech ni­kto nie je ne­mrav­ný ani bez­božný ako Ézav, ktorý za jediné jed­lo predal svoje pr­voroden­stvo.

Bible21

16 Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm.