EvanjelickýŽidom12,12

Židom 12:12

Pre­to: zase vzpružte ochab­nuté ramená a pod­lomené kolená!


Verš v kontexte

11 Prav­da, nijaká prís­na výchova, po­kiaľ tr­vá, nez­dá sa radost­nou, ale žalost­nou; po­tom však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila. 12 Pre­to: zase vzpružte ochab­nuté ramená a pod­lomené kolená! 13 A urov­naj­te si chod­níky nohám, aby to, čo je chromé, sa ne­vyt­klo, ale radšej ozdravelo.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to posil­nite opustené ruky a zomd­lené kolená vzpriam­te

Evanjelický

12 Pre­to: zase vzpružte ochab­nuté ramená a pod­lomené kolená!

Ekumenický

12 Pre­to vzpružte ochab­nuté ruky a pod­lomené kolená

Bible21

12 Pro­to „do­dej­te síly ochabujícím rukám i pod­lo­meným ko­lenům“