EvanjelickýŽidom10,5

Židom 10:5

Pre­to pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nech­cel, ale dal si mi telo:


Verš v kontexte

4 lebo krv býkov a koz­lov ne­môže za­hladiť hriechy. 5 Pre­to pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nech­cel, ale dal si mi telo: 6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a po­svät­ného daru si nech­cel, ale si mi ustrojil telo.

Evanjelický

5 Pre­to pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nech­cel, ale dal si mi telo:

Ekumenický

5 A pre­to keď Kris­tus pri­chádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo.

Bible21

5 A pro­to Kri­stus, když při­chází na svět, říká: „Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil;