EvanjelickýŽidom10,17

Židom 10:17

a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ne­pomys­lím.


Verš v kontexte

16 Toto je zmluva, ktorú uzav­riem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mys­le 17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ne­pomys­lím. 18 Kde sú však hriechy od­pus­tené, niet už viac obetí za hriechy.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem.

Evanjelický

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ne­pomys­lím.

Ekumenický

17 a na ich hriechy a ich ne­právos­ti si už viac ne­spomeniem.

Bible21

17 a po­tom dodává: „Už nikdy ne­vzpo­menu­na je­jich hří­chy a zločiny.“