EvanjelickýŽalmy98,4

Žalmy 98:4

Zvučne plesaj Hos­podinovi celá zem! Pre­puk­nite v jasot, plesaj­te a hraj­te!


Verš v kontexte

3 Roz­pomenul sa na svoju milosť, na ver­nosť k domu Iz­raela; všet­ky končiny zeme videli spásu nášho Boha.
4 Zvučne plesaj Hos­podinovi celá zem! Pre­puk­nite v jasot, plesaj­te a hraj­te!
5 Hraj­te Hos­podinovi na citare, na citare za hlas­ného spevu!

späť na Žalmy, 98

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­krikuj­te Hos­podinovi s radosťou celá zem! Volaj­te hlasite, plesaj­te a spievaj­te žal­my!

Evanjelický

4 Zvučne plesaj Hos­podinovi celá zem! Pre­puk­nite v jasot, plesaj­te a hraj­te!

Ekumenický

4 Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,

Bible21

4 Jásej Hos­po­di­nu, ce­lá zem, dejte se do zpěvu, žal­my za­hraj­te!