EvanjelickýŽalmy92,3

Žalmy 92:3

za rána Tvoju milosť zves­tovať a Tvoju ver­nosť po nociach


Verš v kontexte

2 Dob­re je Hos­podinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Naj­vyšší;
3 za rána Tvoju milosť zves­tovať a Tvoju ver­nosť po nociach
4 hud­bou na desať­strunovej lut­ne, na har­fe a hrou na citare.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

3 Zves­tovať za rána tvoju milosť a tvoju prav­du po nociach

Evanjelický

3 za rána Tvoju milosť zves­tovať a Tvoju ver­nosť po nociach

Ekumenický

3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju ver­nosť v noci

Bible21

3 Vy­právět o tvé lás­ce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za no­cí