EvanjelickýŽalmy89,6

Žalmy 89:6

Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hos­podine, a Tvoju ver­nosť v zbore svätých.


Verš v kontexte

5 Naveky upev­ním tvoje po­tom­stvo, vy­budujem tvoj trón z rodu na rod. Sela.
6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hos­podine, a Tvoju ver­nosť v zbore svätých.
7 Lebo kto sa v ob­laku vy­rov­ná Hos­podinovi? Kto je podob­ný Hos­podinovi medzi syn­mi Božími?

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

6 A p­reto budú nebesia oslavovať tvoj zá­zrak, Hos­podine, ovšem tvoju prav­du v shromaždení svätých.

Evanjelický

6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hos­podine, a Tvoju ver­nosť v zbore svätých.

Ekumenický

6 Nebesia chvália tvoje divy, Hos­podin, a tvoju ver­nosť zhromaždenie svätých.

Bible21

6 Ne­besa, Hos­po­di­ne, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost ve­le­bí.