EvanjelickýŽalmy89,48

Žalmy 89:48

Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!


Verš v kontexte

47 Do­kedy sa budeš skrývať, Hos­podine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň?
48 Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!
49 Kto môže žiť tak, aby ne­uvidel sm­rť, a za­chránil si dušu z moci pod­svetia? Sela.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

48 Roz­pomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľud­ský vek? ! Na ktorú már­nosť si stvoril všet­kých synov človeka?

Evanjelický

48 Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!

Ekumenický

48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!

Bible21

48 Jak krátký je můj život – vzpo­meň si! K jaké marnosti lid­stvo stvořil jsi?