EvanjelickýŽalmy89,16

Žalmy 89:16

Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,


Verš v kontexte

15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.
16 Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,
17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravod­livosťou sú uveličení.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

16 Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!

Evanjelický

16 Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,

Ekumenický

16 Blaho­slavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svet­le tvojej tváre, Hos­podin.

Bible21

16 Blaze náro­du, jenž umí Hos­po­di­na velebit; ve svět­le tvé tváře ta­koví smějí žít.