EvanjelickýŽalmy89,1

Žalmy 89:1

Vy­učujúci žalm Étána Ez­rachov­ca.


Verš v kontexte

1 Vy­učujúci žalm Étána Ez­rachov­ca.
2 O Hos­podinovej milos­ti chcem spievať naveky, ús­tami ohlasovať Tvoju ver­nosť z rodu na rod.
3 Lebo si riekol: Naveky je po­stavená milosť v nebesiach, na nich si upev­nil svoju ver­nosť.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy­učujúci žalm od Étana Ez­rachit­ského.

Evanjelický

1 Vy­učujúci žalm Étána Ez­rachov­ca.

Ekumenický

1 Po­učný žalm Étana Ez­rachov­ca.

Bible21

1 Poučný žalm Et­a­na Ezra­chejského.