EvanjelickýŽalmy83,19

Žalmy 83:19

Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hos­podin, na celej zemi sám si Naj­vyšší!


Verš v kontexte

17 Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!
18 Nech sa han­bia a desia na večité veky, nech sa čer­venajú a zhynú.
19 Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hos­podin, na celej zemi sám si Naj­vyšší!

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

19 a tak nech po­znajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Naj­vyšším Pánom nad celou zemou.

Evanjelický

19 Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hos­podin, na celej zemi sám si Naj­vyšší!

Ekumenický

19 Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hos­podin, len ty si naj­vyšší na celej zemi.

Bible21

19 Tak aby po­zna­li, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nej­vyšší!