EvanjelickýŽalmy83,17

Žalmy 83:17

Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!


Verš v kontexte

16 tak ich svojou búr­kou prena­sleduj a svojou po­vích­ricou predes!
17 Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!
18 Nech sa han­bia a desia na večité veky, nech sa čer­venajú a zhynú.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

17 Na­plň ich tvár han­bou, aby hľadali tvoje meno, Hos­podine!

Evanjelický

17 Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!

Ekumenický

17 Tváre im na­plň han­bou, Hos­podin, aby hľadali tvoje meno.

Bible21

17 Je­jich tvář na­plň zahanbením, tvé jméno, Hos­po­di­ne, aby hleda­li.