EvanjelickýŽalmy80,13

Žalmy 80:13

Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všet­ci, ktorí idú po­vedľa?


Verš v kontexte

12 Svoje úpon­ky vy­strela k moru a svoje výhon­ky až k Veľrieke.
13 Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všet­ci, ktorí idú po­vedľa?
14 Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

13 Prečo si roz­boril jeho ohrady, aby ho všet­ci, ktorí idú ces­tou, otr­hávali?

Evanjelický

13 Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všet­ci, ktorí idú po­vedľa?

Ekumenický

13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všet­ci, čo idú po­vedľa?

Bible21

13 Pro­č jen jsi roz­bořil zídku té vinice, aby z ní každý ko­lemjdou­cí tr­hat směl?