EvanjelickýŽalmy78,46

Žalmy 78:46

ich úrodu vy­dal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobyl­kám;


Verš v kontexte

45 hmyz po­slal na nich, aby ich žral, a žaby, aby ich hubili;
46 ich úrodu vy­dal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobyl­kám;
47 kamen­com zbil ich révu a sykomory ľadov­com;

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

46 A dal ich úrodu chrús­tom a ich únav­nú prácu koníkom.

Evanjelický

46 ich úrodu vy­dal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobyl­kám;

Ekumenický

46 Ich úrodu vy­dal na­pos­pas hmyzu a plody ich námahy kobyl­kám.

Bible21

46 Je­jich úro­du hou­senkám vydal, plod je­jich práce ko­bylkám.