EvanjelickýŽalmy70,4

Žalmy 70:4

Pre svoju han­bu nech sa od­vrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha!


Verš v kontexte

3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo mi siahajú na život; nech s han­bou od­tiah­nu tí, čo sa tešia z môj­ho nešťas­tia.
4 Pre svoju han­bu nech sa od­vrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha!
5 Nech sa tešia a radujú v Tebe všet­ci, ktorí Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hos­podin!

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!

Evanjelický

4 Pre svoju han­bu nech sa od­vrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha!

Ekumenický

4 Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.

Bible21

4 Ať jsou za­hnáni svou vlastní hanebností­ti, kteří „Hohó!“ vo­lají.