EvanjelickýŽalmy69,2

Žalmy 69:2

Za­chráň ma, Bože, lebo mi vody do­siah­li až po hrd­lo.


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Ľalie. Dávidov.
2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi vody do­siah­li až po hrd­lo.
3 Za­viazol som v hl­bokom bah­ne, v ktorom niet sa kde po­staviť; vošiel som do hl­bokých vôd a prúd ma za­plavil.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi došly vody až po dušu.

Evanjelický

2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi vody do­siah­li až po hrd­lo.

Ekumenický

2 Za­chráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrd­lo.

Bible21

2 Bože, po­moz mi, voda až po krk sahá mi!