EvanjelickýŽalmy69,18

Žalmy 69:18

Ne­skrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úz­ko; rých­lo sa mi ohlás.


Verš v kontexte

17 Ohlás sa mi, Hos­podine, lebo je vzác­na Tvoja milosť, ob­ráť sa ku mne pre svoje hoj­né zľutovanie.
18 Ne­skrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úz­ko; rých­lo sa mi ohlás.
19 Pri­blíž sa k mojej duši, vy­kúp ju, pre mojich ne­priateľov vy­sloboď ma.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

18 A ne­skrývaj svojej tvári pred svojím služob­níkom, lebo mi je úz­ko. Rých­le sa mi ohlás.

Evanjelický

18 Ne­skrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úz­ko; rých­lo sa mi ohlás.

Ekumenický

18 Ne­skrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rých­lo sa mi oz­vi!

Bible21

18 Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko – po­spěš, vy­s­lyš mě!