EvanjelickýŽalmy66,5

Žalmy 66:5

Poďte a po­zrite sa na skut­ky Božie, úžas­ný je vo svojom konaní voči ľuďom.


Verš v kontexte

4 Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Sela.
5 Poďte a po­zrite sa na skut­ky Božie, úžas­ný je vo svojom konaní voči ľuďom.
6 Pre­menil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž raduj­me sa v Ňom!

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!

Evanjelický

5 Poďte a po­zrite sa na skut­ky Božie, úžas­ný je vo svojom konaní voči ľuďom.

Ekumenický

5 Poďte a po­zrite na Božie diela, úžas­né sú jeho skut­ky pre ľudí.

Bible21

5 Po­jď­te, na Boží skutky hleďte, jak ohrom­ný je v tom, jak k li­dem chová se!