EvanjelickýŽalmy60,8

Žalmy 60:8

Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.


Verš v kontexte

7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!
8 Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.
9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem; roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.

Evanjelický

8 Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.

Ekumenický

8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.

Bible21

8 Bůh pro­mlu­vil ve své svatosti: „Vítězně Še­chem rozdělím, údolí Su­kot si roz­měřím.