EvanjelickýŽalmy60,6

Žalmy 60:6

Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.


Verš v kontexte

5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.
6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.
7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.

Evanjelický

6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.

Ekumenický

6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —

Bible21

6 Svým cti­te­lům teď ale ko­rouhev dal jsi, aby ji roz­vi­nu­li v prav­dě tvé. sé­la