EvanjelickýŽalmy60,4

Žalmy 60:4

Zemou si za­triasol a rozštiepil si ju; za­ceľ jej trh­liny, lebo sa kláti.


Verš v kontexte

3 Bože, za­vr­hol si nás a roz­tr­hol; Ty hneval si sa, teraz ob­nov nás!
4 Zemou si za­triasol a rozštiepil si ju; za­ceľ jej trh­liny, lebo sa kláti.
5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

4 Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.

Evanjelický

4 Zemou si za­triasol a rozštiepil si ju; za­ceľ jej trh­liny, lebo sa kláti.

Ekumenický

4 Za­triasol si krajinou a rozštiepil si ju. Za­ceľ jej trh­liny, lebo sa otriasa.

Bible21

4 Zemí jsi třá­sl, na kusy tříštil, její pukli­ny uz­drav, už se roz­padá!