EvanjelickýŽalmy59,8

Žalmy 59:8

Hľa, slin­tajú ús­tami, na perách majú meče, veď ktože počuje?


Verš v kontexte

7 Vracajú sa pod­večer, za­výjajú ako psy, obiehajú mes­to.
8 Hľa, slin­tajú ús­tami, na perách majú meče, veď ktože počuje?
9 Ale Ty, Hos­podine, sa im smeješ, Ty vy­smievaš sa všet­kým po­hanom.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!

Evanjelický

8 Hľa, slin­tajú ús­tami, na perách majú meče, veď ktože počuje?

Ekumenický

8 Ús­ta sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje?

Bible21

8 Po­hleď, co ús­ty prskají! Svými rty bodají jako dý­ka­mi – mys­lí si: „Kdo to uslyší?“