EvanjelickýŽalmy50,9

Žalmy 50:9

Ne­prij­mem jun­ca z tvoj­ho domu, ani koz­lov z tvojich košiarov.


Verš v kontexte

8 Nekar­hám ťa pre tvoje zábit­ky, veď tvoje zápaly sú stále predo mnou.
9 Ne­prij­mem jun­ca z tvoj­ho domu, ani koz­lov z tvojich košiarov.
10 Lebo mne pat­rí všet­ka les­ná zver a tisíce dobyt­ka na vr­choch.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­vez­mem z tvoj­ho domu jun­ca a z tvojich chlievov koz­lov.

Evanjelický

9 Ne­prij­mem jun­ca z tvoj­ho domu, ani koz­lov z tvojich košiarov.

Ekumenický

9 Ne­vez­mem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,

Bible21

9 Ne­chci však býka z chlévů tvých, nechci koz­líky z tvé ohra­dy!