EvanjelickýŽalmy50,15

Žalmy 50:15

Vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a ty ma budeš oslavovať!


Verš v kontexte

14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!
15 Vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a ty ma budeš oslavovať!
16 Lež bez­božnému vraví Boh: Akým právom od­riekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu,

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

15 A vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a budeš ma oslavovať.

Evanjelický

15 Vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a ty ma budeš oslavovať!

Ekumenický

15 Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa za­chránim a ty mi vzdáš úc­tu.

Bible21

15 Vo­lej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“