EvanjelickýŽalmy50,13

Žalmy 50:13

Či mäso z býkov jedávam a pijem azda krv koz­lov?


Verš v kontexte

12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som ti, bo môj je svet i všet­ka jeho náp­lň.
13 Či mäso z býkov jedávam a pijem azda krv koz­lov?
14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­tom či azda jedám mäso volov a pijem krv koz­lov?

Evanjelický

13 Či mäso z býkov jedávam a pijem azda krv koz­lov?

Ekumenický

13 Či jedávam mäso býkov a pijem krv capov?

Bible21

13 Cožpak se živím ma­sem hovězím, cožpak ho krví koz­lů za­píjím?