EvanjelickýŽalmy50,11

Žalmy 50:11

Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poli.


Verš v kontexte

10 Lebo mne pat­rí všet­ka les­ná zver a tisíce dobyt­ka na vr­choch.
11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poli.
12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som ti, bo môj je svet i všet­ka jeho náp­lň.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

11 Znám všet­ko vtác­tvo všet­kých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.

Evanjelický

11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poli.

Ekumenický

11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poliach.

Bible21

11 Znám všech­ny ptáky v nebesích, divoké šel­my jsou mým vlastnictvím.