EvanjelickýŽalmy42,6

Žalmy 42:6

Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu.


Verš v kontexte

5 Na to chcem spomínať a vy­liať svoje srd­ce, že do Božieho domu v zá­stupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaky so svätiacim davom.
6 Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu.
7 Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

6 Prečo si smut­ná, moja duša, a p­rečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie jeho tvári.

Evanjelický

6 Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu.

Ekumenický

6 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

Bible21

6 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchra­na!