EvanjelickýŽalmy39,4

Žalmy 39:4

Tlelo mi srd­ce vo vnút­ri, pri roz­jímaní oheň vzplanul vo mne. Musel som pre­hovoriť jazykom:


Verš v kontexte

3 Onemel som a za­tíchol, za­mĺkol som ned­bajúc na výhody, ale moja bolesť sa roz­jat­rila.
4 Tlelo mi srd­ce vo vnút­ri, pri roz­jímaní oheň vzplanul vo mne. Musel som pre­hovoriť jazykom:
5 Hos­podine, daj mi po­znať, že skonať musím, a ako je môj život vy­meraný, aby som vedel, aký som po­minuteľný!

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

4 Moje srd­ce sa roz­pálilo v mojom vnút­ri, a keď som roz­mýšľal, zanietil sa vo mne oheň; vravel som svojím jazykom

Evanjelický

4 Tlelo mi srd­ce vo vnút­ri, pri roz­jímaní oheň vzplanul vo mne. Musel som pre­hovoriť jazykom:

Ekumenický

4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.

Bible21

4 Srd­ce mě pá­li­lo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk za­čal pro­mlou­vat: