EvanjelickýŽalmy37,5

Žalmy 37:5

Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu, dúfaj v Neho a On vy­koná.


Verš v kontexte

4 Raduj sa v Hos­podinovi a dá ti, po čom ti srd­ce túži.
5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu, dúfaj v Neho a On vy­koná.
6 Vy­vedie tvoju prav­du ako svet­lo a tvoje právo ako jas­né polud­nie.

späť na Žalmy, 37

Príbuzné preklady Roháček

5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu a nadej sa na neho, a on učiní.

Evanjelický

5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu, dúfaj v Neho a On vy­koná.

Ekumenický

5 Zver svoju ces­tu Hos­podinovi, dôveruj mu a on sa o všetko po­stará.

Bible21

5 Hos­po­di­nu svěř svo­ji cestu, doufej v něj a on to učiní: