EvanjelickýŽalmy37,4

Žalmy 37:4

Raduj sa v Hos­podinovi a dá ti, po čom ti srd­ce túži.


Verš v kontexte

3 Dôveruj Hos­podinovi a čiň dob­re, bývaj v krajine, prav­du os­tríhaj!
4 Raduj sa v Hos­podinovi a dá ti, po čom ti srd­ce túži.
5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu, dúfaj v Neho a On vy­koná.

späť na Žalmy, 37

Príbuzné preklady Roháček

4 Kochaj sa v Hos­podinovi, a dá ti žiados­ti tvoj­ho srd­ca.

Evanjelický

4 Raduj sa v Hos­podinovi a dá ti, po čom ti srd­ce túži.

Ekumenický

4 Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srd­ce. (gimel)

Bible21

4 V Hos­po­di­nu měj svo­ji rozkoš – on touhy tvého srd­ce na­plní!