EvanjelickýŽalmy34,5

Žalmy 34:5

Hľadal som Hos­podina a vy­slyšal ma i vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich hrôz.


Verš v kontexte

4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!
5 Hľadal som Hos­podina a vy­slyšal ma i vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich hrôz.
6 Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

5 Daleth. Hľadal som Hos­podina, a ohlásil sa mi a vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich strachov.

Evanjelický

5 Hľadal som Hos­podina a vy­slyšal ma i vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich hrôz.

Ekumenický

5 Hľadal som Hos­podina, od­povedal mi, vy­tr­hol ma zo všet­kých hrôz. (hé)

Bible21

5 Hledal jsem Hos­po­di­na a od­po­věděl mi, ze všech mých obav mě vy­táhl.