EvanjelickýŽalmy34,4

Žalmy 34:4

Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!


Verš v kontexte

3 Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!
4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!
5 Hľadal som Hos­podina a vy­slyšal ma i vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich hrôz.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

4 Gimel. Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločne jeho meno!

Evanjelický

4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!

Ekumenický

4 Oslavuj­te so mnou Hos­podina, spoločne vy­vyšuj­me jeho meno! (dálet)

Bible21

4 Se mnou Hos­po­di­na oslavujte, jeho jméno spo­lu vy­vyš­me!