EvanjelickýŽalmy34,3

Žalmy 34:3

Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!


Verš v kontexte

2 Dob­rorečiť budem Hos­podinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom ne­pres­taj­ne v mojich ús­tach.
3 Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!
4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

3 Beth. V Hos­podinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú po­kor­ní, budú sa radovať.

Evanjelický

3 Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!

Ekumenický

3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)

Bible21

3 Hos­po­di­nem pochlu­bím se z ce­lé své duše, ať to slyší ponížení a ať se ra­dují!