EvanjelickýŽalmy32,1

Žalmy 32:1

Dávidov. Vy­učujúci žalm. Blaho­slavený, komu je od­pus­tený prie­stupok a hriech pri­krytý!


Verš v kontexte

1 Dávidov. Vy­učujúci žalm. Blaho­slavený, komu je od­pus­tený prie­stupok a hriech pri­krytý!
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta vinu, a v jeho duchu nieto ľs­ti!
3 Keď som mlčal, prách­niveli mi kos­ti počas môj­ho ustavičného stonania,

späť na Žalmy, 32

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!

Evanjelický

1 Dávidov. Vy­učujúci žalm. Blaho­slavený, komu je od­pus­tený prie­stupok a hriech pri­krytý!

Ekumenický

1 Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.

Bible21

1 Poučný žalm Davidův. Blaze to­mu, komu jsou odpuště­ny vi­nya je­hož hří­chy jsou přikry­ty.