EvanjelickýŽalmy31,9

Žalmy 31:9

Ne­vydal si ma ne­priateľovi do rúk, na šíru plochu po­stavil si moje nohy.


Verš v kontexte

8 Jasať a radovať sa budem z Tvojej milos­ti, lebo si vzhliadol na moju biedu a po­chopil si tieseň mojej duše.
9 Ne­vydal si ma ne­priateľovi do rúk, na šíru plochu po­stavil si moje nohy.
10 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo cítim úz­kosť, zár­mut­kom chrad­ne mi oko i duša i telo.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.

Evanjelický

9 Ne­vydal si ma ne­priateľovi do rúk, na šíru plochu po­stavil si moje nohy.

Ekumenický

9 Ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa, po­stavil si mi nohy na voľné prie­s­trans­tvo.

Bible21

9 Ne­vy­dáš mě na­po­spas mé­mu nepříteli, svobodu da­ruješ no­hám mým!