EvanjelickýŽalmy30,7

Žalmy 30:7

Ja som však po­vedal, keď sa mi dob­re vodilo: Ni­kdy sa ne­sk­látim!


Verš v kontexte

6 Lebo len okamih tr­vá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.
7 Ja som však po­vedal, keď sa mi dob­re vodilo: Ni­kdy sa ne­sk­látim!
8 Hos­podine, vo svojej priaz­ni po­stavil si ma na pev­ný vrch, keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.

Evanjelický

7 Ja som však po­vedal, keď sa mi dob­re vodilo: Ni­kdy sa ne­sk­látim!

Ekumenický

7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.

Bible21

7 Když se mi daři­lo, říkával jsem si: „Mně se nikdy nic nestane!“